bloemen

Onze opvang

Onze opvang is er voor baby’s vanaf 3 maanden, dreumesen en peuters op het kinderdagverblijf. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar komen na schooltijd en in vakanties naar onze buitenschoolse opvang.

Dagopvang:

Op de locaties voor dagopvang zijn de groepen, op locatie Rhenen horizontaal en op locatie Elst verticaal, naar leeftijd ingedeeld.

Je kunt kiezen uit de volgende opvangmogelijkheden:

  • 52 weken opvang: opvang gedurende het gehele jaar op vaste dagen
  • 40 weken opvang: opvang tijdens reguliere schoolweken. Je kind is vrij tijdens de schoolvakanties, ideaal voor ouders die in het onderwijs werken.

Openingstijden op alle vestigingen hetzelfde

De reguliere openings- en sluitingstijden van de dagopvang zijn op beide locaties van 7.30 tot 18.30 uur.

Horizontale babygroep:

Deze groep vangt per dag maximaal 14 kinderen op van circa 10 weken tot 2 jaar. Bij 2 jaar zal je kind, in overleg met de ouders, overgaan naar de peutergroep. Het tijdstip is afhankelijk van de ontwikkeling van uw kind en de bezetting in de groepen.

Horizontale peutergroep:

Deze groep vangt per dag maximaal 16 kinderen op van 2 tot 4 jaar. Indien jouw kind nog niet direct terecht kan op de basisschool, is het mogelijk om in overleg de opvang te verlengen. Dit is mede afhankelijk van de bezetting in de groep.

Verticale baby/peutergroep:

Deze groep vangt per dag maximaal 16 kinderen op van 0 tot 4 jaar.

Buitenschoolse opvang:

Op de locaties voor buitenschoolse opvang zijn de groepen voornamelijk ingedeeld naar leeftijdscategorieën. Een stamgroep op de buitenschoolse opvang bestaat uit circa 20 kinderen van 4 tot 7 en 7 tot 12 jaar.

Je kunt kiezen uit de volgende opvangmogelijkheden:

  • Buitenschoolse opvang tijdens schoolweken op vaste dagen (40 weken)
  • Buitenschoolse opvang inclusief vakantieweken op vaste dagen (52 weken)
kleinschalig

Kleinschalig met maximale aandacht voor het kind

flexibiletijden

Wij hanteren flexibele tijden zodat u niet gebonden bent

vastteam

Wij werken met een vast team pedagogische werknemers