bloemen

Locatie Rhenen

Als je binnenkomt, proef je meteen de huiselijke sfeer.

Eyecatcher is ons grote speelplein aan de achterkant van het gebouw. Dat moet je echt gezien hebben!

Onze opvang kent een vast dagritme en is er alle aandacht voor een liefdevolle verzorging en goede voeding. Twee grote pluspunten van onze opvang zijn het kleinschalige karakter en het vaste team van pedagogisch medewerkers, waardoor iedereen elkaar kent! Lekker vertrouwd en gezellig.

Ook is er een buitenschoolse opvang in het gebouw. Bereikt jouw kind de leeftijd van 4 jaar en gaat het naar de basisschool? Dan ligt het voor de hand te kiezen voor BSO Achterstevoren. De overstap naar de basisschool is al spannend genoeg, dan is het prettig dat de BSO vertrouwd terrein is!

De locatie Rhenen heeft 4 groepen:

  • Babygroep Balou (0 tot 2 jaar)
  • Peutergroep Eigenwijs (2 tot 4 jaar)
  • BSO groep Achterstevoren (4 tot 8 jaar)
  • BSO groep Ondersteboven (8 tot 12 jaar)bloemen

Wij stellen ons voor

Team Regenboog

kleinschalig

Kleinschalig met maximale aandacht voor het kind

flexibiletijden

Wij hanteren flexibele tijden zodat u niet gebonden bent

vastteam

Wij werken met een vast team pedagogische werknemers